Årsrapport 2015 Goodtech

Projects & Services

Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.

 

Året 2015

  • Gjennomført flere prosjekter med komplett leveranseprofil; automatisering, IT, kraft, elektro og instrument.
  • Inngåelse av mange nye industriprosjekter både i Norge og i utlandet.
  • Høy aktivitet innen ingeniørtjenester.

Nøkkeltall

alt
*) proformatall
 

Beskrivelse av virksomheten

Goodtech er en av Norges ledende leverandører innen automatisering, elektro, kraftsystemer og instrumentering. Som systemleverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres.

Med bred kompetanse og erfaring fra store prosjekter kan Goodtech tilby et bredt spekter av tjenester som dekker hele prosessen fra forstudier til idriftsettelser av store installasjoner og anlegg, samt service og drift av anleggene.

 
Viktige prosjekter i 2015
alt    

Thermo Fisher Scientific, Lillestrøm
Goodtech har skiftet ut og oppgradert kontrollsystemet ved Thermo Fisher Scientific sitt produksjonsanlegg på Lillestrøm. Inkludert i kontrakten er også installasjon, uttesting og idriftsettelse. Prosjektet er i sin helhet gjennomført i henhold til GAMP5-krav som er sentralt for leveranser innen farmasøytisk industri. Goodtech har gjennom dette prosjektet fått et gjennombrudd innen kontrollsystemer til farmasøytisk industri og fikk utmerkelsen ABB – Breakthrough Win 2015 for dette arbeidet som eneste europeiske systemintegrator.   

Kontraktsverdi: ca 13 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Thermo Fisher Scientific

 

alt

alt

Hydal Aluminium Profiler
Goodtech leverer et Manufacturing Execution System (MES) til pressverket på Raufoss og skal ta hånd om overordnet styring av hele produksjonen av aluminiumprofiler. MES-løsningen støtter alle stadier - fra planlegging til håndtering av råvarer gjennom hele produksjonsprosessen og frem til ferdigvarene er levert.

Kontraktsverdi: ca 6 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Hydal Aluminium Profiler

 

alt

alt

Borgland Dolphin 
Goodtech har levert oppgradering av kontroll- og sikkerhetssystemene på drilling-riggen Borgland Dolphin. Prosjektet omfatter engineering, innkjøp, programmering, installasjon, idriftsettelse, dokumentasjon og opplæring.
Deler av leveransen har vært gjennomført i samsvar med DNV GL ISDS standard for prosjekt-gjennomføring av programvare avhengige systemer. Denne setter sterkt fokus på å begrense bakenforliggende årsaker til feil og nedetid på ett system.

Kontraktsverdi: ca 21 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Dolphin Drilling AS

  alt
alt

Tizir Titanium and Iron (TTI) 
Goodtech oppgraderer styringssystemet av smelteovn og knuseri, temperaturovervåking av smelteovn og nytt hvelv, nytt kjølevannssystem med lekkasjedeteksjon, nye venturieanlegg med vifter og instrumentering, oppgradering av slamrenseanlegg, oppgradering av chargeringsanlegg, utvidelse av MCC-felter, utvidelse av ilmenittransport.

Kontraktsverdi: ca 29 MNOK
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Tizir Titanium and Iron

  alt