Årsrapport 2015 Goodtech

Ikke videreført virksomhet

Endringer i konsernet

Styret har gjennomført strukturelle og strategiske tiltak for å øke forretningsmessig fokus og satsning. 

Avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Intressenter AB (GIAB) til AB Coport 480, nå Eitech Holding AB, et selskap kontrollert av Goodtechs daværende største aksjeeier Rolf Tannergård, ble godkjent av Goodtech ASAs generalforsamling den 9. november 2015, og transaksjonen ble gjennomført 22. desember 2015. 

Avtale om salg av samtlige aksjer i Goodtech Products AS til det svenske selskapet Addtech Nordic AB («Addtech»).  Salget er endelig gjennomført 1. februar 2016.

Det er inngått avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Environment AS til det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP»). Transaksjonen ble gjennomført 29. februar 2016.

Goodtech er etter gjennomføring av salgsavtalene fortsatt et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Teknologien og prosjektleveransene understøttes av en betydelig ingeniørkompetanse og prosjektgjennomføringsevne. Selskapets hovedmarkeder er industri, energi, olje&gass og offentlig sektor.