Årsrapport 2015 Goodtech

Solutions

Forretningsområdet Solutions leverer egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.

 

 Året 2015

  • Styrket salgsapparatet og økt markedsbearbeiding
  • Strategisk viktige ordre i siste kvartal innen farmasi
  • Vunnet flere viktige kontrakter innen høylager, produksjonslinjer og bulkhåndtering

Nøkkeltall 

alt
*) proformatall

Solutions viser bedring sammenlignet med året før innenfor flere områder, spesielt har utviklingen innen bulk, farmasi og næringsmidler vært positive. Solutions oppnår ikke positiv EBITDA i 2015, grunnet negativt bidrag fra prosjektnedskrivinger i den svenske virksomheten.

Solutions har gjennomført en rekke forbedringstiltak i løpet av de siste årene, og har gjennom 2015 intensivert arbeidet med å forbedre kvalitets- og prosjektmetodikk, kombinert med en kompetanseutvikling av prosjektorganisasjon. Resultatene for 2015 viser at dette arbeidet må ytterligere utvikles og nødvendige tiltak for 2016 iverksettes.

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen industriautomatisering, robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering, høylager og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering.

Goodtech er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden. Kundene er ledende produsenter av farmasøytiske produkter, næringsmidler, kjøretøy og gjødsel.

Innen gjødsel, farmasi og- næringsmiddel er en betydelig andel av vår omsetning oppnådd gjennom direkte og indirekte eksport i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter.  Se film.

 

Viktige prosjekter i 2015
alt

Haldex Brake Products AB, Landskrona
Goodtech har levert en helautomatisk monteringslinje til Haldex Brake Products AB i Landskrona. Prosjektet var en systemleveranse som omfattet alt fra konstruksjon til installasjon og igangkjøring.    

   

Kontraktsverdi: 18,8 MSEK
Ferdigstillelse: 2015

Oppdragsgiver: Haldex Brake Products AB  

  alt
alt

Bilindustrien
Goodtech leverte i 2015 flere prosjekter til ledende produsenter innen bilindustrien. Prosjektene består av tjenester og sammensatte utstyrsleveranser innen produksjonslinjer, logistikk og komplette kranlager.

Kontraktsverdi: 60 MSEK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Ledende produsenter innen bilindustrien  
  alt
alt

Nitrogenmüvek, Ungarn
Goodtech har vunnet nye kontrakter for fylling av gjødsel i Portabulk® storsekker til produsenter i Ungarn. Kontraktene omfatter konstruksjon og leveranse av helautomatiske Net Weight Filling (NWF) systemer for bruk med Portabulk® én-punkts storsekker.

Kontraktsverdica 10 MNOK
Ferdigstillelse: 2015
OppdragsgiverNitrogenmüvek
  alt

alt