Årsrapport 2015 Goodtech

Environment

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.

Året 2015

  • Svært god ordreinngang. Betydelig kontrakter i det norske markedet som befester Goodtechs sterke posisjon som leverandør av vann- og avløpsprosjekter i Norden.
  • Fellesprosjekt med NCC Construction Sverige AB for nytt drikkevann til Skellefteå. Kontrakten er strategisk viktig da den representerer en viktig fremtidig kontraktsform i markedet.
  • Goodtech har kjøpt lisensrettighetene for Biosep®, som styrker selskapets posisjon innenfor forbehandling av biogass.
  • Besluttet salg av forretningsområdets produktområde i Norge. Salget er gjennomført i februar 2016 og innebærer at Goodtech i fremtiden ikke vil representere merkevarene Biovac®, Haco og Fluidtec.

Nøkkeltall

alt
*) proformatall
 

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech leverer miljøteknologi og løsninger til både industrielle, kommunale og private kunder. Hovedmarkedet er Norden. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett med både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere prosjekter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Gjennom lang erfaring og kvalitetsbevisst arbeid har selskapet utviklet produkter og prosjekter som holder høy teknologisk kvalitet, og som virker i år etter år.

 
Viktige prosjekter i 2015
alt    

Langevatn
Sommeren 2015 vant Goodtech Environment AB sin hittil størrste kontrakt.  Kontrakten er en del av IVAR IKS prosjekt Langevatn.  Goodtech sin del av dette prosjektet er knyttet til prosessinstallasjon og bygg i tilknyttning til disse. Prosjektering, innkjøp og tilvirkning ble påbegynt under høsten 2015, montasje vil starte i 2016 og sluttføres i 2017. Overtagelse av anlegget finner sted i begynnelsen av 2018.

Kontraktsverdi: ca. 144 MNOK
Ferdigstillelse: 2018
Oppdragsgiver: IVAR IKS

  alt
alt

Odderøya Renseanlegg, Kristiansand
I august 2015 ble Goodtech tildelt kontrakten for maskinentrepenaden ved Odderøya Renseanlegg i Kristiansand kommune. Kontrakten omfatter samtlige prosesstrinn for renseanlegget med unntak av filtrering og slambehandling.  Prosjektering og innkjøp er påbegynt, og installasjonene vil finne sted gjennom 2016 og 2017, med overtagelse av anlegget høsten 2017.  Goodtech vil ha ansvaret for driften i en periode før overtagelsen. 

Kontraktsverdi: 58 MNOK 
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

 
  alt
alt

Käppala OBYR
Goodtech fikk under 2015 kontrakt for å fornye Käppalaverket i Stockholm sin installasjon for ristgods og sandhåndtering. Goodtech har tidligere utført omfattende installasjoner ved Käppalaverket så det er en glede å kunne fortsette å bidra til forbedringer og optimaliseringer hos kunden. Prosjektering pågår under vinteren 2016 og installasjon vil utføres gjennom høsten 2016.  Arbeidet er komplekst siden det vil for en stor del være full drift i anlegget under ombyggingen.

Kontraktsverdi12 MNOK
Ferdigstillelse2017
OppdragsgiverKäppalaförbundet

  alt
alt

Södra Cell Värö
Som en del av det store utbyggingsprosjektet som pågår ved Södra Cells papper og masse i Värö sør for Gøteborg har Goodtech leverert en prosesslinje for totalavsaltning av vann som brukes til damp-/steamproduksjon.I løpet av våren 2015 har det vært utført installasjonsarbeider, innkoblinger og driftsettelse. Anlegget er overlevert til kunden.

Kontraktsverdi1 MEUR
Ferdigstillelse2015
OppdragsgiverSödra Cell Värö

  alt