Årsrapport 2015 Goodtech

Presentasjon av styret og konsernledelsen

Stig Grimsgaard Andersen

Styrets leder og leder av kompensasjonsutvalget

Grimsgaard Andersen (f. 1955) er utdannet siviløkonom med MBA fra University of San Francisco. Han er arbeidende styreformann i Holmen Industri-gruppen som utøver aktivt eierskap og rådgivning innen flere selskaper og bransjer. Grimsgaard Andersen har bred styreerfaring fra en rekke selskaper i Skandinavia gjennom flere år. For tiden er han blant annet styreleder i Silver Pensjonsforsikring AS og Grieg Investor ASA. Han har tidligere vært konsernsjef for Aon i Norden og Baltikum.

Grimsgaard Andersen og nærstående eier 107.201 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

alt

Karl-Erik Staubo

Styremedlem og leder av revisjonsutvalget​

Staubo (f. 1956) er utdannet siviløkonom med master of international management fra USA. Han er daglig leder i Holmen Industri AS, samtidig som han er styreformann og styremedlem i flere bedrifter i Norge og Norden. Staubo har erfaring fra ledende stillinger innen fondsmegling, fondsforvaltning og investeringsforetak. Han er også leder av revisjonsutvalget i Goodtech ASA.

Staubo og nærstående eier 35.000 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

alt

Anne M. Sødahl Wessel

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Wessel (f. 1952) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har gjennomført flere masterprogrammer ved BI bl.a. innen styrekompetanse. Hun har også vært medlem av bedriftsforsamlingen i Sporveien Oslo AS. Wessel har bred og mangeårig erfaring fra flere stillinger innen teknologi og prosjektledelse i Aker Engineering, Hydro og Statoil.  Hun har internasjonal erfaring innen olje og gass prosjekter samt innen vannrensing og membranfiltrering.

Wessel eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Hilde Vik Matre

Styremedlem

Matre ( f.1961) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har 25 års erfaring fra bank/finans som blant annet banksjef i DNB og fra Pareto Forvaltning i Oslo og London.

Matre har arbeidet med eiendomsutvikling og -forvaltning de siste årene og er daglig leder i Lille Oslo Eiendom AS. Hun har flere styreverv i norske selskaper.

Matre eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Terje Thon

Styremedlem

Thon (f. 1946) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har gjennomført Program for Management Development ved Harvard Business School. Thon er også styreformann i Sporveien Oslo AS og i Kimen Fondation samt styremedlem i Infocare AS. Han har siden 2000 vært uavhengig konsulent i eget selskap og har erfaring fra flere styreverv og ledende stillinger innen telecom, IT, media og kraftproduksjon.

Thon eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

Håvard Kristiansen

Styremedlem

Kristiansen (f. 1979) har bakgrunn som elektriker. Han er i tillegg utdannet som automasjonsingeniør med Bachelor fra Universitetet i Oslo og har en Master i Engineering Management fra University of Sunderland. Kristiansen har siden 2007 jobbet som prosjektingeniør/prosjektleder i Goodtech Projects & Services AS, Oslo. Kristiansen er de ansattes representant i styret.

Kristiansen eier 2.388 aksjer i Goodtech ASA.

 

Arve Teie

Fungerende konsernsjef

Teie (f. 1963) er utdannet ingeniør. Teie har erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse samt operativt salgsarbeid og salgsledelse før han tiltrådde som administrerende direktør i produktsalgselskapet Triple-S AS i 1992. Selskapet Triple-S ble en del av Goodtech-konsernet i 2006 og Teie har vært konserndirektør for Produktdivisjonen i Goodtech frem til desember 2012. Frem til han overtok som konsernsjef 1. september 2014, var Teie konserndirektør Strategic Marketing i konsernet.

Teie eier 56.986 aksjer i Goodtech ASA.

Synnøve Granli

CFO

Granli (f. 1966) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Granli har en variert bakgrunn innen regnskap, revisjon, finans og administrasjon.  Hun har tidligere arbeidet mange år som CFO innen private equity og arbeidet før det som manager i PricewaterhouseCoopers.

Granli eier 13.394 aksjer i Goodtech ASA.

Magne Reierson

Konserndirektør Projects & Services Norge

Reierson (f. 1968) er utdannet sivilingeniør. Han har hatt ledende stillinger i Goodtech siden Cronus ble kjøpt opp i årsskiftet 2005/2006. Han har tidligere arbeidet med prosjekter og hatt ansvaret for salg av prosjekter og tjenester.

Reierson eier 10.454 aksjer i Goodtech ASA.

alt

Hans R. Vedde

Konserndirektør Solutions

Vedde (f. 1961) er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse innen strategisk markedsføring fra NHH. Han har vært konserndirektør i Goodtech siden november 2010.  Vedde kom fra ABB i 2003, hvor han har variert bakgrunn innen tekniske prosjekter, salg og markedsføring og bedriftsledelse.

Vedde eier 35.246 aksjer i Goodtech ASA.

Rune Hoseth

Konserndirektør Environment

Hoseth (f. 1969) er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole (BI). Hoseth har bakgrunn innen salg/salgsledelse og som Adm.dir i datterselskapet Goodtech Environment Sørumsand AS.  Han har tidligere arbeidet mange år i ulike stillinger i Telenor-systemet.

Hoseth eier 2.988 aksjer i Goodtech ASA.