Årsrapport 2015 Goodtech

Dette er Goodtech

Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen automatisering, IT, maskin- og prosessteknikk, samt miljøteknologi bidrar vi til en mer optimalisert energiforsyning, bedre infrastruktur og mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Historikk

1913
1984
1993
1994-1997
2005
2006-2009
2009
2010
2013
2014
2015
 1. 1913
 2. 1984
 3. 1993
 4. 1994-1997
 5. 2005
 6. 2006-2009
 7. 2009
 8. 2010
 9. 2013
 10. 2014
 11. 2015

Goodtech har i 2015 arbeidet med strukturelle og strategiske tiltak for å øke forretningsmessig fokus og satsning. Dette har medført en tydeliggjøring av konsernets fremtidige kjernevirksomhet, og salg av virksomhet utenfor kjerneområdet.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Virksomheten er organisert i tre forretningsområder. Les mer om våre forretningsområder her.

Vi gjør en forskjell
Uansett om det handler om automatiseringsløsninger, vannrenseanlegg eller effektiviseringsløsninger for industrien, er Goodtechs virksomhet nærværende i samfunnet. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

 • Goodtech oppgraderer og moderniserer industrien
  Goodtech bidrar til industrien gjennom oppgraderinger og moderniseringer av styring og kontrollsystemer på anlegg uavhengig om det er landbasert industri eller offshoreprosjekter.  Gjennom 2015 har Goodtech oppgradert kontroll- og sikkerhetssystemer på drillingriggen Borglund Dolphin.  Arbeidet er gjort i forbindelse med 5 års klassifiseringen, og arbeidet er spesielt fokusert på å begrense bakenforliggende årsaker til feil og nedetid.
  Goodtech har også hatt ansvar for oppgradering av styresystemer for smelteovn og knuseri for TIZIR Titanium and Iron, et viktig bidrag til at en hjørnesteinsbedrift i Norge skal opprettholde konkurransekraft i et sterkt presset marked.
   
 • Goodtech bidrar til et renere samfunn
  Goodtech er i skandinavisk sammenheng en av de større leverandørene av blant annet renseanlegg for vann og avløp, og biogassanlegg for organisk avfall.  Leveransene omfatter både rehabilitering og modernisering av eldre anlegg og bygging av helt nye. Uansett om det er en rehabilitering eller et nybygg, skal anleggene tilfredsstille nåværende og fremtidige krav.  Gjennom 2015 har vi blant annet bygget biogasstrinnet på GREVE Biogass, som behandler det organiske avfallet fra 10 kommuner i Vestfold og Telemark. Gassen som produseres skal erstatte fossilt brennstoff for bussene, og den næringsrike rottneresten fra produksjonen vil erstatte kunstgjødsel i omkringligende landbruk.
   
 • Goodtech effektiviserer industrien
  Goodtech medvirker til effektivisering av industrien gjennom vår design, engineering og tilvirkning av skreddersydde løsninger for produksjon i industrien. Gjennom 2015 har vi blant annet levert en helautomatisk monteringslinje til svenske Haldex Brake Products AB i Landskrona. Monteringslinjen reduserer syklustiden for produksjonen, og bidrar med det til en høyere og mer effektiv produksjon.