Årsrapport 2015 Goodtech

En bedre verden
gjennom integrasjon
av bærekraftige løsninger

Nøkkeltall